Труд и работна заплата

Труд и работна заплата | TaxFinance.bg

Всеки бизнес, който има служители/работници следва да заплаща възнаграждение за труд. TaxFinance предлага комплексна услуга по администриране на труд и работни заплати. Услугата се предоставя както на дружества, които са клиенти на нашата счетоводна фирма за пълно счетоводно обслужване, така и на такива фирми, които имат собствено вътрешно счетоводство, но желаят заплатите на служителите им или само на отделни такива, да бъдат администрирани от външна счетоводна компания.

Какво включва услугата?

  • Изготвяне на месечна ведомост за заплати
  • Изготвяне на индивидуални фишове за заплати
  • Месечна рекапитолация на заплати
  • Задължителните месечни декларации към НАП
  • Превод на заплати (по желание)
  • Превод на осигуровки и данък към НАП (по желание)

За повече информация можете да се свържете с нас тук.


Comments are closed.