Регистрация по ЗДДС

Услуга по регистрация по закона за ДДС от TaxFinance.bg

Регистрацията по ЗДДС е ключов момент по отношение на счетоводството на всяка фирма. Съществуват две възможности за регистрация по ДДС:

  • задължителна регистрация
  • регистрация по желание

Задължителната регистрация от своя страна може да бъде на няколко главни основания:

  • фирмата стига 50 000 лева оборот за последните 12 последователни месеца
  • фирмата предоставя или получава услуги в рамките на Европейския съюз
  • фирмата получава услуги от доставчик извън ЕС
  • фирмата има ВОП 20 000 лева в рамките на текущата календарна година

Comments are closed.