Регистрация на фирма цена

TaxFinance предлага бърза и качествена услуга по регистрация на фирми Е/ООД на изключително достъпната цена от 90 лева. Предлагаме и регистрация по ДДС, както и счетоводни услуги на преференциални цени за всички, които са използвали услугата ни по откриване на фирма.

Допълнителни разходи при регистрация на фирма:

  • 6 лева нотариална такса за заверка на подписа на управителя
  • 10-20 лева банкова такса за откриване на набирателна сметка за капитала на фирмата
  • 55 лева държавна такса

Срокове за регистрация на фирма:

  • 2 работни дни от подаване на документите за регистрация

Време за изготвяне на документите:

  • документите могат да бъдат изготвени в същия ден

Регистрация на фирма по ЗДДС (по желание за нови фирми):

  • 120 лева хонорар
  • услугата се извършва в 14 дневен срок пред НАП непосредствено след регистрация на фирмата

Как става регистрация на фирма?

Регистрация на фирма с нас става изключително лесно и бързо – само ни предоставяте необходимите данни за лицата учредители и управител/и, като ние изготвяме абсолютно всички документи и ги подаваме по електронен път в Агенция по вписванията.

Можем да Ви предложим два начина на работа:

  • посещавате лично нашия офис, за да подпишете необходимите документи, както и да заверите нотариално подписа на управителя и да внесете необходимия капитал
  • изпращаме Ви готовите докуменети по имейл, а Вие посещавате банка и нотариус, където и когато Ви е удобно, след което ни връщате подписаните документи обратно по имейл

Регистрация на фирма София

Услугата ни по откриване на фирма е достъпна както в София, така и в цялата страна. Няма значение от кой град сте, защото можем да регистрираме вашата фирма дистанционно.

Клиентите ни от София могат да изберат дали да посетят нашия офис лично, или да работим дистанционно по имейл.

Няма никаква разлика в цената за регистрация на фирма, независимо дали ще решите да дойдете на място в нашия офис в София, или ще решите да открием фирмата ви онлайн.

Разлики между ЕООД и ООД

Дружествата с ограничена отговорност са най-разпространения и сигурен начин за правене на бизнес. Фразата “ограничена отговорност” означава просто, че съдружниците в този тип фирми не отговарят с личното си имущество за задълженията на бизнеса, защото дружеството отговаря със своето собствено имущество. Това не е така при едноличните търговци, които отговарят с цялото си секвестируемо имущество за задълженията на фирмата.

Ето защо ние винаги препоръчваме на нашите клиенти да регистрират фирма ЕООД или ООД, вместо ЕТ.

Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на лицата, които ги учрядват. Съответно при фирма ЕООД имаме един учредител (собственик), а при ООД са минимум двама.

От тази разлика следват и разлики в наименованията на учредителните документи, като например при ЕООД имаме учредителен акт, а при ООД дружествен договор. Също така върховен орган при ЕООД е неговия едноличен собственик на капитала, а при ООД това е общото събрание на съдружниците.

Регистрация на фирма по ЗДДС

Регистрацията по ДДС за една фирма може да бъде задължителна или пожелание.

При първоначалната регистрация фирмите не са длъжни да се регистрират по ДДС. Има едно изключение от правилото и то е в случай, че фирмата от самото начало ще предлага или получава услуги в рамките на Европейския съюз или ако получава такива извън Съюза.

Другото задължително условие за регистрация настъпва, когато фирмата достигне оборот от 50 000 лева или повече за последните 12 месеца.

Ако дружеството има ВОП (вътреобщностни придобиваня) на стойност 20 000 лева или повече в рамките на текущата календарна година, същото е задължено да се регистрира по ЗДДС.

Ако търсите бърза и качествена услуга по регистрация на фирма, не се колебайте да се свържете с нас за всякакви въпроси.


Comments are closed.