Попълва се, ако фирмата ще има трима съдружници.

Попълва се, ако фирмата ще има четирима съдружници.

Попълва се, ако фирмата ще има петима съдружници.

Данни за втори управител се попълват в случай, че има такъв.

Тук отбележете общия капитал на фирмата.

Отбележете дела на всеки от съдружниците в зависимост от техния брой.

Ако искате да уточните нещо, можете да го направите в това поле.

 


Comments are closed.