Изготвяне и подаване на ГФО от TaxFinance.bg

Във връзка със задължителното подаване на годишни финансови отчети за 2017 г., което става до 30.06.2018 г., TaxFinance предлага на своите клиенти услугата публикуване на ГФО в ТР на цена от 69 лева. За повече информация можете да се свържете с нас на телефон 0877 566 772 или имейл office@taxfinance.bg.

Всяка фирма, която има дейност е длъжна да изготвя и публикува годишен финансов отчет за изминалата календарна година. Това може да се случи най-късно до 30 юни на следващата, като отчетът се публикува на страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Какво включва услугата на TaxFinance?

  • изготвяне на отчета
  • публикуването му в Търговския регистър

Съществуват два начина за подаване на ГФО в ТР – по електронен път и на гише в Агенцията. Нашата компания използва първия начин, като в този случай държавната такса за публикуване на отчета е наполовина по-ниска, а времето за изпълнение е многократно по-малко.

Ако желаете да се възползвате от нашата услуга, можете да се свържете с нас.


Comments are closed.