Данъчна декларация | TaxFinance

Изготвяне на годишна данъчна декларация за фирми и физически лица

Както при годишния финансов отчет, така и при годишната данъчна деклрация съществува задължение за подаването й независимо дали фирмата има дейност, или не. Докато срокът при ГФО е 30 юни на следващата година, то при данъчната декларация е 31 март.

По отношение на данъчните декларации за физически лица, срокът е 30 април.

Услугата на TaxFinance включва изготвяне и подаване на декларацията в НАП по електронен път.

За повече информация, цена и запитвания, моля, свържете се с нас.


Comments are closed.